W Wrocław (miasto na prawach powiatu) jest stolicą województwa dolnośląskiego. Położony nad rzeką Odrą jest wyjątkowym miastem 12 wysp i  112 mostów.

Rynek oraz ciągnące się wzdłuż Odry bulwary zachęcają do spacerów zarówno za dnia, jak i w nocy – gdy dech zapiera wspaniała iluminacja mostów i licznych nadodrzańskich zabytków

Od kilku lat Wrocław potwierdza swą wysoką pozycję wśród miast o najbardziej sprzyjającym klimacie dla przedsiębiorców.Przychylność władz i przedsiębiorczość mieszkańców oraz doskonale wykształcona, młoda kadra pozwoliły na stworzenie we Wrocławiu i w aglomeracji korzystnych warunków dla inwestycji. W 1523 r., wraz z kazaniem Jana Hessa w kościele Świętej Marii Magdaleny, dotarła do Wrocławia reformacja, która zyskała podatny dla siebie grunt. Już rok później, większość mieszkańców miasta z radą miejską na czele przyjęła protestantyzm. Katolickimi okazały się pozostać tylko świątynie i klasztory Ostrowia Tumskiego oraz niektóre z pobliskich osad. Opis herbu jest zgodny z zasadami heraldyki: herb opisuje się „od strony rycerza trzymającego tarczę” – prawa strona herbu znajduje się po lewej stronie rysunku.

Położenie na 12 wyspach nad drugą co do wielkości rzeką w Polsce i jej dopływami sprawia, że Wrocław często nazywany jest Wenecją Północy. Do atrakcji kulturalnych należy też zaliczyć Panoramę Racławicką - rotundę, w której mieści się panoramiczne malowidło o wymiarach: 117x15 metrów przedstawiające bitwę pod Racławicami z 4 kwietnia 1794 roku. Obiekt jest oddziałem Muzeum Narodowego

rocław szczyci się  wielkimi wydarzeniami, godnymi europejskiej metropolii — gościnne miasto odwiedzają nie tylko koronowane głowy i przywódcy wielu państw, ale także odbywają się tu liczne imprezy sportowe oraz kongresy o randze europejskiej i światowej. Do najważniejszych wydarzeń należą niewątpliwie: Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (1948), 

Wrocławianie witali wojska Fryderyka II z entuzjazmem. Król pruski uczynił wkrótce zdobytą prowincję "zbrojownią" państwa, zaś jego stolicę Wrocław jednym z trzech miast stołecznych oraz twierdzą zarazem. Równocześnie centralistyczna polityka pruska pozbawiła miasto samorządności, którą posiadało od czasów średniowiecza.Mimowolnie Francuzi przyczynili się tym samym do zniesienia bariery w rozwoju przestrzennym miasta, jaki nastąpił po wojnach napoleońskich. Począwszy od 1809 r.Wrocław to miasto o wielu twarzach. Mamy tu wiele możliwości rozrywki oraz zadbania o swoją formą fizyczną. Wrocław, choć nie był nigdy organizatorem Igrzysk Olimpijskich, posiada Stadion Olimpijski. Obecnie centrum sportowym staje się Stadion na Maślnicach, przygotowywany na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej - Euro 2012. We Wrocławiu znajduje się największy w Polsce aquapark – Wrocławski Park Wodny oraz Kąpielisko Morskie Oko i kąpielisko Glinianki.

  1. w polu dolnym lewym głowa św. Jana Ewangelisty skierowana na wprost, o twarzy młodzieńca z lokami jakby kobiecymi, w nimbie dookoła głowy, osadzona na odwróconej koronie. Głowa biała z konturem czarnym, nimb i korona żółte z konturem czarnym, tło pola czerwone,

 Jednak tym, co wyróżnia Wrocław na tle innych miast, jest położona w centrum miasta Dzielnica Wzajemnego Szacunku, gdzie świątynie chrześcijańskie wznoszą się tuż obok synagogi.Powojenny Wrocław należał do najmłodszych pod względem wieku mieszkańców miast Polski, miasta wyróżniało się dużym odsetkiem młodzieży szkolnej i studentów.

esienią 2016 roku Wrocław złożył aplikację do Komisji Europejskiej o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku. W kwietniu 2017 r.Komisja Europejska ogłosiła finalistów do tytułu Zielonej Stolicy Europy - niestety na liście zabrakło Wrocławia.

Miasto liczyło ponad pół miliona mieszkańców. Odzwierciedleniem znaczenia bogacącego się, pogranicznego miasta była stale rosnąca liczba zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych, które ulokowały w nim swoją siedzibę. W 1914 r. było ich już 20.Przemiana Wrocławia dokonuje się nie tylko w sferze materialnej, ale także mentalnej – w świadomości jego mieszkańców. 

Zestawienia i rejestry przygotowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Dodatkowo na wysokiej wieży mieści się najstarszy w Polsce dzwon zegarowy i najstarszy, datowany na rok 1368 zegar wieżowy. 

The World Games 2017 we Wrocławiu to ponad 30 dyscyplin, takich jak sporty wodne, lotnicze czy drużynowe. To kilka tysięcy zawodników, którzy odwiedzili Wrocław, by zmagać się na nowych oraz wyremontowanych obiektach. To tysiące kibiców, którzy podążali w ślad za nimi.